ติดต่อเต็นท์

หจก.จินต์จุฑา คาร์

199/3 ม.1 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

081-5310665 083-5643577